Dziedziny specjalizacji

Nauki biologiczne i chemiczne (m. in. biologia, chemia, biochemia, biotechnologia, biologia molekularna, genetyka, mikrobiologia, analityka laboratoryjna)
Nauki medyczne i farmaceutyczne (m. in. medycyna, farmacja, badania kliniczne, diagnostyka laboratoryjna, sprzęt medyczny)
Zdrowie, żywienie i żywność (m. in. medycyna naturalna, odżywianie, dieta, produkty spożywcze, przepisy kulinarne, suplementy diety, pasze)
Środowisko naturalne i ekologia
Patenty (m. in. z dziedziny biotechnologii, medycyny, farmacji, chemii, kosmetologii, rolnictwa, przemysłu spożywczego)
Literatura non-fiction w obszarze powyższych dziedzin i z ich pogranicza

Rodzaje tłumaczonych tekstów

Tłumaczyłam między innymi: książkę • dokumenty dla agencji unijnych • patenty • artykuły naukowe i popularnonaukowe • autoreferaty habilitacyjne • instrukcje • karty charakterystyki (MSDS) • prezentacje konferencyjne • dokumentację dotyczącą badań klinicznych • sprawozdania z badań • ulotki farmaceutyczne • poradniki dla pacjentów • komunikaty prasowe • dokumentację auditową • procedury jakościowe • normy ISO • raporty z seminariów i konferencji • programy nauczania akademickiego • dokumenty gwarancyjne • etykiety produktów spożywczych i farmaceutycznych • przepisy kulinarne • teksty marketingowe

Kierunek tłumaczenia

Najlepsze tłumaczenia specjalistyczne to takie wykonane przez specjalistę w danej dziedzinie, który doskonale zna język obcy (zwłaszcza w danej dziedzinie) i który tłumaczy na swój język ojczysty. Dlatego zasadniczo wykonuję tłumaczenia wyłącznie z języka angielskiego na język polski.

Ceny i terminy

Każde zlecenie wyceniam indywidualnie.
W przypadku zleceń ekspresowych stawka wzrasta o 50-100%.
Wystawiam faktury VAT w PLN, a także faktury europejskie w EUR.
Zwykle tłumaczę od 6 do 10 stron (1800 znaków ze spacjami) dziennie. Termin oddania tłumaczenia ustalam indywidualnie.

Moje narzędzia pracy

Zwykle pracuję w programie SDL Trados Studio 2022. Jest to zaawansowane narzędzie wspomagające pracę tłumacza, umożliwiające korzystanie z baz terminologicznych i tzw. pamięci tłumaczeniowych, a także ułatwiające dokładną weryfikację tłumaczenia. Nie ma ono nic wspólnego z automatycznym translatorem. Mogę również pracować w programach Memsource, TWS Xliff Editor i innych.
Swoje tłumaczenia weryfikuję dodatkowo w programie Xbench, który przeprowadza automatyczną kontrolę jakości (QA).
Na koniec czytam cały dokument od początku do końca, dokonując ostatecznej weryfikacji i korekty.

Poufność

Wszystkie udostępniane mi dokumenty i materiały pomocnicze traktuję jako poufne. Wykorzystuję je wyłącznie na potrzeby realizowanego tłumaczenia i nie udostępniam ich osobom trzecim.
Istnieje możliwość podpisania umowy o poufności.